Administrerende direktør Tobias Børner Stax

Tobias Børner Stax har været direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen siden december 2011. Han tiltrådte som administrerende direktør i august 2015.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn: 1.683.761,04 kr. årligt uden pension.
Pension udgør 19,55 procent.

Uddannelse:
Ph.d. i sociologi, Københavns Universitet
Cand.scient.pol., Københavns Universitet
Master of Arts, Washington State University

Tidl. ansættelse:
Direktør i Børne- og Ungeforvaltningen i Køge Kommune
Kontorchef i Socialforvaltningen i Københavns kommune med ansvar for udsatte børn og unge
Konsulent i Rambøll Managements afdeling for velfærdsundersøgelser
Forsker på Socialforskningsinstituttet med fokus på udsatte voksne og børn

Bestyrelser og hverv (som repræsentant for kommunen):
Bestyrelsesmedlem, SSP København.

Direktør Camilla Niebuhr

Camilla Niebuhr tiltrådte som direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen pr. 1. november 2015.

Løn og ansættelsesforhold: 
Løn: 1.177.708,44 kr. årligt uden pension.
Pension udgør 19,55 procent.

Uddannelse:
Cand.scient.pol, Københavns Universitet

Tidligere ansættelser:
Kontorchef i Center for Policy
Kontorchef i Pædagogisk Faglighed
Kontorchef i Pædagogik og Læring, alle KK 
Ministersekretær, Undervisningsministeriet
Ministersekretær, Integrationsministeriet
Fuldmægtig, Indenrigsministeriet med ansvar for integration og ligestilling