Du er her

Beskæftigelse, erhverv og økonomi

Politikker og indsatsområder inden for beskæftigelse, erhverv og økonomi.
Københavns Kommunens opkrævningspolitik
Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner i Danmark en nøgletalsrapport, der sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder.
København vil være i front i den internationale konkurrence om vækst og internationale investeringer og har derfor nedsat et erhvervsråd.
København er engageret i internationale partnerskaber og netværk, der generelt arbejder for at skabe vækst og udvikling.
Et led i Københavns vækststrategi er at fremme vækst igennem samarbejde på tværs af regionen.
Med input fra omkring 150 virksomheder har Københavns Kommune i marts 2015 vedtaget en samlet erhvervs- og vækstpolitik
Københavns Kommune arbejder aktivt med at sikre, at københavnske borgere udelukkende modtager de ydelser, som de er berettiget til.
Hvor mange private arbejdspladser er der skabt i København? Hvordan er virksomhedernes tilfredshed med kommunens service?
Alt for mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, som ikke er jobsøgende pga dårligt helbred, psykisk sygdom eller sociale problemer
København har i mange år haft en relativ høj akademikerledighed. Derfor er der behov for en ambitiøs akademikerindsats i København.
Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt potentiale for byen, hvis de får en uddannelse.
Nytteindsats er udførelse af samfundsnyttige opgaver på offentlige arbejdspladser, dvs. i kommunen, regionen eller staten.