Hvis du er jobparat

Som jobparat skal du hurtigst muligt have et job - og hvis det ikke lykkes, skal du arbejde for din kontanthjælp. Hvis jobcentret vurderer, at du er jobparat, betyder det at du så hurtigt som muligt skal i job og intensivt søge forskellige typer af job. Hvis det ikke lykkes for dig inden for tre måneder, skal du arbejde for din kontanthjælp. Det betyder, at du enten skal i:

​Du bliver tilknyttet Jobcenter København - Arbejdsmarkedscentret. Her vil du blive indkaldt til to samtaler inden for de første tre måneder. Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til yderligere fire samtaler i jobcentret. 

Hvis du er aktivitetsparat

Hvis jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, betyder det, at du vil få ekstra hjælp og støtte, så du på længere sigt kan få et job. Du vil skulle deltage i et forløb, der kan gøre dig klar til at få et job - senest seks måneder efter, du har henvendt dig i jobcentret.

Du kan enten komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller få et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Hvis jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, du kan have i forhold til at få et job. Du vil også blive tilbudt at få en koordinerende sagsbehandler, som kan hjælpe dig med kontakten til andre forvaltninger. 

Du bliver tilknyttet Jobcenter København - Center for Jobindsats. Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til mindst fire samtaler i jobcentret.