Afdelingsleder til Hybelinstitutionen – Center for fleksible indsatser og boformer

Hybelinstitutionen er et socialpædagogisk tilbud til unge efter Servicelovens §66, efterværn efter §76 og seks pladser, der er godkendt som fleksible pladser efter §107/§66.
 
Hybelinstitutionen er forankret i ”Center for fleksible indsatser og boformer” under Socialforvaltningen.
 
Hybelinstitutionen er opdelt i fire lokalenheder med hver sin afdelingsleder og socialrådgiver. De to af lokalenhederne har base på Nørrebro, og de to øvrige har base på Amager. Den ledige afdelingslederstilling er forankret i en lokalenhed på Nørrebro. Afdelingslederen varetager ledelsesopgaverne i et tæt samarbejde med den socialrådgiver, der er tilknyttet lokalenheden.
 
Som afdelingsleder vil du desuden sammen med institutionens ledergruppe, der består af institutionsleder, fire afdelingsledere og gruppen af socialrådgivere indgå i løsningen af tværfaglige udviklingsopgaver på institutions- og centerniveau, fx ud fra rammen fra ”Tæt på Familien”.
 
Hybelinstitutionen arbejder løbende med tilpasninger af den samlede organisation. Vi samarbejder bl.a. om at udvikle og inddrage nye indsatser til gavn for Københavns unge og deres familier, og sikrer løbende tilpasning af den organisatoriske og socialpædagogiske indsats i institutionen. Tilpasninger sker ud fra en ambition om at styrke og kvalificere den samlede pædagogiske indsats.
 
Hybelinstitutionen er bydækkende og har godt 100 pladser. Institutionen råder over en vifte af boformer, som fx individuelle boliger, kollegium, opgangsfællesskaber og døgngrupper. De forskellige boformer kan kombineres med en individuel indsats afhængig af den enkelte unges behov og ressourcer.
 
Det overordnede formål er, i samarbejde med den unge, deres forældre og netværk, at drage omsorg for den unges trivsel, udvikling og læring med henblik på, at styrke den unges evne til at mestre et selvstændigt voksenliv.
 
Tilbuddet henvender sig til en bred gruppe af unge, som har forskellig behov for støtte. Det kan både dreje sig om unge, der kan klare deres dagligdag med lettere støtte og vejledning på konkrete områder, til unge, der befinder sig i en meget marginaliseret position, hvor der er behov for en mere omfattende og helhedsorienteret indsats.
 
Metodeudvikling er centralt i såvel det socialpædagogiske arbejde, som i organisations- og samarbejdsformer, hvor blandt andet samarbejde og samskabelse er begreber vi folder ud med udgangspunkt i vores faglige grundlag.
 
Vi søger derfor en afdelingsleder, der er udviklingsorienteret og har mod på nye udfordringer og mange samarbejdsflader såvel internt i institutionen som med eksterne partnere. Det er et plus, at du har en bred erfaring inden for områderne af Servicelovens §66, §76 og §107, og at du har lyst og energi til at stå i spidsen for videreudviklingen af arbejdet med unge anbragt i forskellige boformer.
 
Vi går ud fra, at du besidder menneskelig og faglig viden, kan handle med autoritet og med et positivt og anerkendende menneskesyn. Du skal derudover kunne tage ledelsesansvaret inden for de socialpædagogiske, personalemæssige og administrative opgaver. I det daglige vil afdelingslederen indgå i et teamsamarbejde med socialrådgiveren om ansvaret for den fælles faglige indsats og for et udviklende og dynamisk læringsmiljø.
  • Du varetager personaleledelsen, herunder holder MUS/GRUS og sygefraværssamtaler, og deltager i rekruttering af nye medarbejdere.
  • Du har ansvaret for at implementerer strategier og nye styringsværktøjer.
  • Du varetager administrative opgaver på både enheds- og institutionsniveau.
  • Du er i stand til at igangsætte, inspirere, omsætte og fastholde en fælles faglig udvikling.
  • Du er innovativ og god til at kommunikere, således at formulerede mål omsættes til handling.
  • Du kan strukturere dit arbejde og evner refleksion og analyse i opgaveløsningen.
  • Du er en kollegial og faglig medspiller, der er med til at binde organisationen sammen og bidrager til den fælles helhed.
  • Du har relevant faglig uddannelse og ledelseserfaring, gerne suppleret med videreuddannelse og gerne erfaringer med udviklingsarbejde og projektorienterede indsatser.
  • Gerne erfaring med målgruppen af unge og at opbygge netværkssamarbejder i lokalmiljøer 
  • Du er fleksibel i forhold til arbejdstid.
Hvad tilbyder vi?
En organisation i fortsat udvikling, der er i tæt samspil med eksterne samarbejdspartnere, både offentlige, private og frivillige organisationer. En organisation, der arbejder på at udvikle og kvalificere de indsatser, som Hybelinstitutionen udbyder. Mulighed for sammen med en mangfoldig gruppe af dygtige og engagerede kollegaer, at arbejde med nye rammer og afsæt for ungeindsatserne.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte institutionsleder Ole Therkildsen den 6. og 8. september fra kl. 12.30-15.30 på 2464 6461. Du kan også læse om os på http://fibo.kk.dk/artikel/hybelinstitutionen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat med virkning fra 1. november 2017. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne for Ny løn. 
 
Ansøgning vedlægges udførligt CV og relevante bilag.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 10. september 2017.
Der holdes ansættelsessamtaler den 20. september og evt. 2. samtale den 25. september.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.