Afdelingsleder til Hjerneskade- og Rehabiliteringscenter København

Vil du være med til at sikre faglig udvikling og stabil drift i rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade?  
 
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret i Københavns Kommune søger en fysio- eller ergoterapeut som afdelingsleder for ambulant afdeling med fagligt ansvar for terapeutfagligheden på tværs af hele centret. Stillingen er varig og med start fra den 1. oktober 2017.  
 
Vi tilbyder:  
 • spændende og afvekslende opgaver i et tværfagligt spændingsfelt med opgaver på et højt fagligt niveau – og til tider et højt tempo  
 • en inspirerende og bred samarbejdsflade – både på centret, på tværs i kommunen og med hospitalerne  
 • et arbejdsmiljø med fokus på videndeling, faglig sparring og tværfagligt samarbejde, hvor der lægges vægt på selvstændighed, ansvarlighed, respekt og godt kollegialt samvær. 
Om stillingen  
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret tilbyder målrettet, tværfaglig og helhedsorienteret rehabilitering, så borgere bedst muligt kan vende tilbage til deres hverdag efter sygdom eller erhvervet hjerneskade. Du vil få to ansvarsområder i centret:  
1. afdelingsleder for centrets ambulante genoptræning  
2. den faglige udvikling af den ergo- og fysioterapeutiske indsats på centret.
 
Som afdelingsleder for ambulant afdeling får du personaleansvar for fire ergoterapeuter og syv fysioterapeuter. Det er en velfungerende afdeling med både erfarne og nyuddannede ergo- og fysioterapeuter. Vi forventer, at du vil være med til at understøtte det monofaglige og tværfaglige samarbejde i afdelingen og på tværs af centret. Det er en afdeling med stort engagement og høj trivsel med fokus på, at faglige og personlige kompetencer kommer i spil. Dine opgaver vil primært bestå af sikring af stabil drift, opfyldelse af afdelingens måltal, daglig ledelse og samtaler med borgere og pårørende.  
 
Som ansvarlig for terapeutfagligheden skal du gå forrest ved at tegne og implementere en strategi for den terapeutfaglige udvikling på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret. Det vil du gøre i tæt samarbejde med centerledelsen og centrets fire terapeutfaglige vejledere. En af de kommende opgaver vil være at øge kompetenceniveauet på den avancerede neurorehabilitering og almene rehabilitering.  
 
På centret vil du blive en del af et ledelsesteam sammen med centerchefen, afdelingslederne fra de fire døgnafdelinger og afdelingsleder for køkken og service. Du vil referere til centerchefen på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret. Sammen står I overfor en spændende opgave med at etablere sig på ny i en ny organisering, der understøtter samarbejde på tværs af afdelingerne, faglighederne og specialerne på centret til gavn for borgerne.  
 
Du vil blandt andet have følgende ledelsesopgaver:  
 • Personaleledelse og arbejdstilrettelæggelse  
 • Faglig og strategisk ledelse  
 • Ansvar for faglig udvikling inden for fysio- og ergoterapi i egen afdeling samt på tværs af afdelinger – sammen med centerchefen  
 • Ansvar for kompetenceudvikling og uddannelsesaktivitet på eget fagområde  
 • Ansvarlig for forsknings- og udviklingsopgaver herunder effektmåling indenfor eget fagområde  
 • Medansvar for implementering af ny viden i eget funktionsområde  
 • Ansvar for tilrettelæggelse af kollegial vejledning og oplæring indenfor eget fagområde  
 • Ansvar for arbejdsgange og ajourføring af oplysninger vedrørende eget fagområde. 
Vores forventninger til dig som afdelingsleder:
 • At du har en faglig baggrund som ergo- eller fysioterapeut  
 • At du har en lederuddannelse og ledelseserfaring  
 • At du har bred erfaring og interesse for neurologisk rehabilitering og det terapeutiske felt  
 • At du vægter medinddragelse højt og tør uddelegere opgaver og ansvar  
 • At du har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt  
 • At du har viden om og fokus på kompetenceudvikling og implementeringsprocesser  
 • At du eventuelt har erfaring fra kommunalt regi. 
Om Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret  
Vi er omkring 160 medarbejdere og ledere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Blandt andet ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og neuropsykologer. Heraf er der cirka 40 fagligt nysgerrige og engageret terapeuter.  
 
Den ambulante afdeling har til opgave at varetage ambulant neurologisk genoptræning/rehabilitering. Den ambulante indsats omfatter både individuel træning og holdtræning til borgere med erhvervet hjerneskade på centret, i borgernes hjem og i nærmiljøet. Afdelingen varetager ca. 550 ambulant forløb årligt.  
 
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret har desuden 82 døgnpladser, hvoraf 52 er til almen rehabilitering og 30 til neurorehabilitering fordelt på fire afdelinger. Borgerne kommer typisk direkte fra et hospitalsophold og opholder sig på et midlertidigt rehabiliteringsophold i typisk fire-otte uger.  
 
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Ledelsesophænget er knyttet til Center for Omsorg og Rehabilitering i centralforvaltningen, der også understøtter driften og udviklingen på centret.  
 
Vil du vide mere?   
Kontakt centerchef Susanne Grass på 2155 1350.   
 
Ansættelse  
Fra 1. oktober 2017.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017
Første samtale er onsdag den 23. august 2017. Anden samtale er onsdag den 30. august 2017.  
Mellem første og anden samtale anvender vi personlighedsanalyse og logiktest. Tilbagemelding på analyse og test den tirsdag den 29. august. 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.