Afdelingsleder til Fleksibel Bostøtte

Socialforvaltningen, Center City søger fra den 1. november 2017 afdelingsleder til Fleksibel Bostøtte.  
Hos os vil du blive en del af et Center med et højt fagligt ambitionsniveau og en del af en dygtig og erfaren ledergruppe. Centerets overordnede fokus pt. er implementering af vidensbaserede metoder såsom FIT (Feedback Informed Treatment) og den motiverende samtale (MI).   
 
Fleksibel Bostøtte og § 85 hjemmevejlederne er tilsammen en del af socialpsykiatrisk Center Citys tilbud. Fleksibel Bostøtte er en ny enhed opstartet 1. juni 2017. Tilbuddet varetager bostøtte til borgere under SEL § 85 (støtte i egen bolig) i en udvidet version af vanlig § 85 støtte. Grundlaget for indsatsen er en markant højere tildeling af timer ift. den socialpædagogiske indsats. Tanken er, at flere borgere kan klare sig i egen bolig eller kan få muligheden for at fraflytte botilbud. Fleksibel Bostøtte og hjemmevejlederne samlokaliseres i løbet af efteråret i lokaler beliggende i Korsgade.  
 
Medarbejdergruppen tæller pt. syv tværfaglige medarbejdere med et højt fagligt engagement. Det forventes at udvide medarbejdergruppen til det dobbelte i løbet af efteråret. Medarbejderne er fra start introduceret til at anvende FIT, får FIT supervision, og teammøderne har sagsfremlæggelse af borgersager med udgangspunkt i FIT. Således vil en væsentlig opgave være at implementere FIT i enheden.  
 
Enheden er ny og mange emner er fortsat uafklarede og foranderlige. Det betyder, at du som afdelingsleder har en væsentlig rolle på trods af uvished at bidrage til, at enheden får et solidt fagligt fundament, bevarer det gode arbejdsmiljø. Samtidig skal du sikre, at medarbejderne er velinformerede samt at deres observationer ift. indsatsen formidles videre.  
 
Du har som afdelingsleder i samarbejde med din tilbudsleder ansvar for, at det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde er af høj kvalitet. Den lokale ledelse består af tilbudsleder og to afdelingsledere, hvor nuværende afdelingsleder er tilknyttet hjemmevejlederområdet med 28 medarbejdere. Du refererer til tilbudsleder. Du forventes at indgå i et tæt samarbejde på tværs af enhederne og kunne være stedfortræder for afdelingsleder. Du er medansvarlig for at overholde tilbuddets budgetter, at kommunens kvalitetsstandarder efterleves, samt at de politiske målsætninger for området omsættes. Du vil have en stor berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Faglig profil:  
Du har en relevant sundhedsfaglig grunduddannelse som sygeplejerske, ergoterapeut eller social- og sundhedsassistent. Du har flere års erfaring med målgruppen enten fra psykiatrisk afdeling eller socialpsykiatrien og viden om psykisk lidelse/diagnoser samt tilgange til målgruppen.  
Du finder det at bruge en stor del af tiden på administrative opgaver som værende naturligt – herunder kvalitetssikring af medarbejdernes dokumentation på tværs af begge enheder.  
 
Vi forventer, at du:   
 • har erfaring med personaleledelse, lysten til at udvikle dig indenfor ledelse og kan se dig selv i en politisk styret organisation  
 • har viden om og gerne har arbejdet med FIT, da du skal drive den fortsatte proces ift. implementering  
 • har forståelse for i din rolle som leder at sondre mellem professionel, personlig og privat  
 • kan understøtte medarbejderne i at skabe professionelle relationer, hvor målet er at sikre, at borgerne på sigt bliver selvstændige 
 • kan arbejde struktureret, systematisk, evner planlægningens fremadrettede kunst og er vedholdende ift. konstant opfølgning på egne og medarbejdernes opgaver  
 • vedvarende har lyst til at udfordre fagligheden og kulturen 
 • kan fungere i komplekse og spidsbelastede situationer/perioder 
 • evner skriftlig formidling, har blik både for både detaljen og helheden  
 • har viden om, hvad konflikter er for en størrelse i teori og praksis og kan agere konstruktivt og fornuftigt i personalegruppen, når konflikter opstår  
 • kan indtage en coachende og vejledende rolle ift. sparring men også angive retning, hvor det er nødvendigt  
 • har flair for at anvende forskellige it-systemer, herunder CSC, Kvantum, Excel og Outlook 
 • har en tilgang til ledelse, som er er anerkendende.  
Eksempler på delegerede ansvarsområder/opgaver:  
 • varetagerden daglige sparring med medarbejderne vedr. borgersager
 • fordeling af borgerforløb og kontakt til sagsbehandlere (myndighed)  
 • ledelse af teammøder
 • kvalitetssikring af medarbejdernes dokumentation
 • superbruger i vores dokumentationssystem CSC – social
 • introducere nyansatte
 • implementering af vidensbaserede metoder
 • følge op og planlægger kompetenceudvikling af medarbejderne
 • kerneårsagsanalyser af UTH og efterfølgende vidensdeling.   
Vi tilbyder:   
 • et godt arbejdsmiljø med masser af faglige udfordringer  
 • et erfarent og solidt ledelsesteam i din hverdag  
 • høj faglighed  
 • mulighed for personlig og faglig ledelsesmæssig udvikling.   
Løn- og ansættelsesvilkår:   
Stillingen er på 37 timer om ugen. Arbejdstiden er placeret i dagtimerne. Din arbejdsplads er pt. beliggende i Eskildsgade. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Stillingen ønskes besat den 1. november 2017. Ansøgning skal vedlægges dokumentation for gennemført uddannelse.   
 
Mere information:   
Kontakt tilbudsleder Diana Johansen på 5162 9708 eller afdelingsleder Lene Filsø Sørensen på 5163 7015. Læs mere på www.centercity.kk.dk   
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 25. august 2017 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36. Evt 2. samtale i ugen efter.  

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.