1 ny tænketank for unge

Unge, der har eller har haft problemer med rusmidler, mødes i en ny tænketank, hvor man løbende drøfter aktuelle emner.

Den nye tænketank er etableret af U-turn, som er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25, som har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. U-turns tænketank består af unge, som er eller har været tilknyttet U-turn. De mødes cirka én gang om måneden og debatterer aktuelle emner.

Tænketanken er lavet for at give de unge en mulighed for at mødes og tale om deres erfaringer og bruge dem til at hjælpe andre unge. Socialborgmester Jesper Christensen har allerede drøftet legalisering af hash med Tænketanken.

Læs mere om U-turn her: http://uturn.kk.dk/

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.