Du er her

Midlertidige gadegallerier

Københavns Kommune stiller midlertidigt udvalgte byggepladshegn til rådighed for kunst i det offentlige rum.

Københavns Kommune har ofte gang i store og langvarige byggerier, hvilket resulterer i lange perioder med kedelige byggepladser.

Ved at sætte plader op på en del af hegnet rundt om udvalgte byggepladser, bliver der skabt rum for kreativitet i form af midlertidige gadegallerier.

Her får byens borgere mulighed for at udsmykke de ellers ofte triste byggepladshegn med street art og andre kreative indslag, i den periode byggeriet står på.

Projektet blev skudt i gang som forsøg i januar 2015 på byggepladsen ved Brønshøj Skole, og nu er byggepladshegnene ved Katrinedals Skole i Vanløse og ved Ørestad Streethal tilføjet. Projektet forventes afsluttet efterhånden som byggeprojekterne bliver færdige – dog tidligst i 2016.

Her må males

Der må males på det 50 m opsatte pladehegn langs Randbølvej ved Katrinedals Skole i Vanløse.

Der må males på det opsatte pladehegn langs Elmelundevej og Brønshøjgårdvej ved Brønshøj Skole.

Der må males på byggepladshegnet ved Ørestad Streethal på Ørestads Boulevard.

Praktiske oplysninger

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med oplysninger om, hvor man finder de byggepladser, der er med i projektet, og i hvilke perioder, der må males.

Projektet er en forsøgsordning og bl.a. afhængigt af, at de fastsatte regler bliver overholdt.

Det betyder:

  • At der udelukkende må males på de opsatte plader til formålet. Der må med andre ord ikke males på kommunens skilte, elkasser og de betonfødder, hvor pladerne er fastgjort.
  • At der IKKE må males på de omkringliggende bygninger og lignende. 
  • At alle, der bruger de midlertidige gadegallerier, selv rydder op. Det gælder både almindeligt affald - men i særdeleshed også spraydåser og andet malegrej.

Bliver reglerne ikke overholdt, kan projektet lukke med øjeblikkelig virkning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.