Du er her

Gadebelysning

Gadebelysningen er med til at skabe tryghed. Når trafiksignalet eller gadelyset går i sort, kan du finde hjælp her.

Hvis du oplever akutte fejl ved gadebelysningen, kan du ringe til kommunens vagtstation på tlf. 3888 2424. Øvrige fejl og mangler kan meldes via belysning@tmf.kk.dk eller givetpraj.kk.dk.

Defekte gadelamper

Der er problemer med et større antal LED-gadelamper, som Københavns Kommune fik leveret i 2012. Nogle blinker, nogle lyser kun halvt, og nogle lyser slet ikke. Teknik- og Miljøforvaltningen har, siden fejlene blev opdaget, påtalt problemet og bedt leverandøren om at udbedre fejlene i henhold til garantien. Dette er dog endnu ikke sket, hvorfor Københavns Kommune har stævnet leverandøren. Københavns Kommune har derfor været nødt til at sætte midlertidige erstatningslamper op på de mest kritiske steder. Dvs. ved lyskryds og på strækninger med flere defekte lamper på samme sted.

Hvis man oplever defekte gadelamper, kan man ringe til vagtstationen på tlf. 3888 2424. Men hvis der er tale om en lampe fra den fejlramte leverance, vil Teknik- og Miljøforvaltningen vurdere nødvendigheden af at få lampen udskiftet indtil der er kommet en afklaring på garantisagen.

Se pressemeddelelse: Retssag om gadebelysning i København

Teknik- og Miljøforvaltningen overdrager drift af gadebelysning

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. februar 2016 anbefalet, at Teknik- og Miljøforvaltningen overdrager driften af gadebelysningen på 117 private arealer med i alt 1.537 lysarmaturer til grundejerne.  Læs mere om, hvad det betyder for dig som grundejer. Det omfatter f.eks. belysningen på gangstier og lokale stier, som ligger på private arealer ejet af bl.a. boligselskaber, boligforeninger og private virksomheder, hvor der ikke er et særligt offentligt hensyn til at opretholde belysningen.

Se arealerne, hvor gadebelysningen skal overdrages.

Ny, miljørigtig belysning

Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter i 2017 det store fornyelsesprojekt med udskiftning af ca. 20.000 af kommunens 44.000 armaturer.

Projektet omfatter primært de gamle armaturer, som hænger i wirer på de store trafikveje, samt de gamle lysrørsarmaturer på forsyningsmaster i villaområderne. Alle de nye armaturer er med LED.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.