Fleksibel udendørsservering

Hvis du har en cafe eller restaurant, kan du nu søge om at have udeservering på parkeringspladserne foran cafeen fra maj til oktober 2017.

Hvis du har en cafe eller restaurant, kan du nu søge om at have udeservering på parkeringspladserne foran cafeen fra maj til oktober 2017.
Det er et forsøg med fleksibel brug af ledige parkeringspladser i dagtimerne. Derfor er udeserveringen begrænset til mandag-fredag kl. 9-17.

Forsøget har et loft på 25 tilladelser til udeserveringer, som uddeles efter først-til-mølle-princippet. For at komme i betragtning til tilladelse til udeservering, skal parkeringspladserne opfylde en række krav.

Formålet er at udnytte byens rum bedst muligt.

Læs mere om krav til parkeringspladserne og afspærring samt hvordan du søger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.