Du er her

Enkeltydelser

En enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.
Hent ansøgningsblanket
Hent blanketten og send den sammen med dokumentation.

Hvad er en enkeltydelse?

En enkeltydelse giver mulighed for enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på, at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv.

Enkeltydelser er fx støtte til:

  • Medicin og sygebehandling
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Boligindskud og -depositum
  • Samværsudgifter

Fælles for denne type økonomisk støtte er, at du søger tilskud til en enkelt udgift, én gang. Du kan ikke få en enkeltydelse som en fast løbende forsørgelsesydelse. En enkeltydelse kan kun ydes i helt særlige tilfælde, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Hvem kan søge?

Du kan søge kommunen om tilskud til en enkeltydelse, hvis du er mellem 18 og 65 år og ikke selv har mulighed for at betale. Vær opmærksom på, at du skal søge, inden du selv betaler udgiften. 

Hvordan søger jeg? 

Du skal søge økonomisk hjælp hos Enheden for Sociale Ydelser, du finder kontaktoplysninger nederst på siden. Hvis du allerede er tilknyttet Center for Rusmiddelbehandling skal du kontakte den enhed du er tilknyttet – du finder kontaktoplysninger til Center for Rusmiddelbehandling nederst på siden. 

Ansøgningsblanketten kan du printe, skrive under og sende med Digital Post (se vejledning nederst på siden). Du er naturligvis også velkommen til at sende den som almindelig post. Husk at vedlægge den nødvendige dokumentation.

 Du skal i ansøgningen huske at vedhæfte følgende dokumentation:

  • Kopi af dokumentation/opgørelser for indtægter og udgifter
  • Kopi af oversigt over dine bankkonti de sidste tre måneder
  • Kopi af dokumentation for eventuelt formue
  • Kopi af dokumentation for det, der ansøges om fx tandbehandlingsoverslag, overslag fra optiker

Søger du om tandbehandling, SKAL du udfylde samtykkeerklæringen, som er en del af ansøgningsblanketten til enkeltydelser.

 Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Enheden for Sociale Ydelser.