Du er her

Danskundervisning

Hvis du er udenlandske statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, så kan du de fleste tilfælde få gratis danskundervisning

Københavns Kommune tilbyder to former for danskundervisning:

 • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (introdansk) – begynderundervisningstilbud til arbejdstagere, studerende, medfølgende ægtefæller og au pairs. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) omfatter højest 250 timers undervisning opdelt i fem undervisningsforløb af hver 50 timer.
   
 • Danskuddannelse - en bredere uddannelse for flygtninge og familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz

Der er undervisning både om dagen, om aftenen og i weekenden. Flere sprogskoler tilbyder undervisning via internettet. Du kan også få danskundervisning på din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har en aftale om dette.

Kun i en begrænset periode

De 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) skal gennemføres indenfor 18 måneder.

Danskuddannelse tilbydes normalt i op til fem år til flygtninge og til familiesammenførte fra lande uden for EU/EØS og Schweiz.

Mulighed for mere undervisning efter Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

 • Hvis du har gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) og har behov for mere undervisning, har du normalt mulighed for at fortsætte på danskuddannelse.
 • Du kan normalt få danskuddannelse i op til tre år efter, at du har gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet danskundervisning indenfor 18 måneder.
 • Du skal have gennemført alle fem 50-timers forløb i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning indenfor 18 måneder for at kunne fortsætte på Danskuddannelse.
 • Du skal fortsætte i umiddelbar forlængelse af, at du har gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk).

Hvis du bliver forhindret og har brug for forlængelse

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk):
Hvis du bliver forhindret i at deltage i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (Introdansk) på grund af barsel eller adoption, kan du søge om at få ét ekstra forløb på 50 lektioner og forlængelse af din 18 måneders perioden. I nogle tilfælde kan du også få forlængelse ved længerevarende sygdom.

Du skal søge forlængelsen hos Jobcenter Integration.

Danskuddannelse:
Hvis du er begyndt på Danskuddannelse og bliver forhindret i at deltage i en periode, bør du straks søge om at få forlænget perioden med Danskuddannelse, hvis du skulle få brug for en forlængelse senere.

Du kan søge om forlængelse af din danskuddannelsesperiode, hvis du har været forhindret i at deltage på grund af for eksempel:

 • Din egen sygdom
 • Alvorlig sygdom i familien
 • Graviditet, barsel og adoption
 • Arbejde – sammen med andre forhold.

Det er ofte ikke tilstrækkeligt at få forlænget uddannelsesperioden, selv om du har et arbejde. Du vil som regel have mulighed for at følge undervisningen uden for arbejdstiden. Du kan både deltage i danskuddannelse om dagen og om aftenen. Men der er mulighed for at få forlænget uddannelsesperioden, hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen, og dit arbejde og dine forhold i øvrigt betyder, at du ikke kan benytte dig at tilbuddet om Danskuddannelse.

Fravær på mindre end en måned giver normalt ikke ret til forlængelse af undervisningsperioden.

Du skal søge, når du bliver forhindret, og senest søge om forlængelse, når du ikke mere er forhindret i at deltage i Danskuddannelse. Ellers har du ikke ret til forlængelse. Du skal søge forlængelsen hos Jobcenter Integration.

Den 5-årige uddannelsesperiode i København (Kun for københavnske borgere)

I Københavns Kommune er det besluttet, at alle kursister skal have mulighed for at få gratis danskundervisning i op til 5 år. De 5 år tæller fra den dato, hvor du første gang er henvist til at starte på danskundervisning (Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning- Introdansk eller Danskuddannelse).

Perioden tæller fra første henvisningsdato, uanset om du møder op til undervisningen eller ej. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.