Gå til indhold

Søgeresultater

Din søgning på 'sygedagpenge' gav 765 resultater i kategorien Artikler

Søgningen blev udvidet til også at omfatte dp201, sygepenge.

 • Bispebjerg Kirkegårds Søndre Kapel

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/hoejtidelighed-og-kapeller/bispebjerg-soendre-kapel

  Søndre Kapel ligger inde på selve kirkegården for enden af Søndre Hovedallé.

 • Kolumbarium (urnehal) og urnemuren

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/valg-af-gravsted/gravsteder-paa-bispebjerg-kirkegaard/urnegravsteder/kolumbarium

  I kolumbariet placeres de ofte smukt udsmykkede urner frit på hylder, mens urner i urnemuren står bag marmorplader.

 • Sundby Kirkegårds Kapelsal

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/hoejtidelighed-og-kapeller/sundby-kapelsal

  Kapellet ligger på kirkegården ved Kastrupvej 51.

 • Gravsteder på Sundby Kirkegård

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/valg-af-gravsted/gravsteder-paa-sundby-kirkegaard

  Der er på Sundby Kirkegård forskellige valgmuligheder afhængig af, om gravstedet skal bruges til en kiste eller en urne.

 • Kolumbarium (urnehallen)

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/valg-af-gravsted/gravsteder-paa-sundby-kirkegaard/kolumbarium

  I 2004 blev der indviet et nyt kolumbarium på Sundby Kirkegård.

 • Hjemmevejledere

  http://www.kk.dk/da/borger/bolig/boliger-og-botilbud/borgere-med-psykisk-sygdom/hjemmevejledere

  Hjemmevejledning er støtte til borgere med en sindslidelse, som bor i bofællesskab, solistbolig eller i egen lejlighed, og som har brug for socialpædagogisk støtte.

 • Urnenedsættelse

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/hoejtidelighed-og-kapeller/urnenedsaettelse

  Normalt kan urnenedsættelse i et kendt gravsted finde sted ca. 1 uge efter højtideligheden - med eller uden familiens tilstedeværelse.

 • Gravsteder på Bispebjerg Kirkegård

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/valg-af-gravsted/gravsteder-paa-bispebjerg-kirkegaard

  Der er på Bispebjerg Kirkegård mange forskellige valgmuligheder afhængig af, om gravstedet skal bruges til en kiste eller en urne.

 • Benyttelse af eksisterende gravsted

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/valg-af-gravsted/benyttelse-af-eksisterende-gravsted

  Hvis afdøde ønskes nedsat i et eksisterende gravsted, skal gravstedsejeren giver tilladelse til det.

 • Anlæg og beplantning

  http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/doeende-og-doedsfald/anlaeg-og-pasning-af-gravsteder/anlaeg-og-beplantning

  Efter begravelsen/urnenedsættelsen skal du tage stilling til, hvordan gravstedet skal anlægges.

Din by

Andre sektioner

Servicemenu

Københavns Kommune  |  Tlf: 33 66 33 66  |  Kontakt Borgerservice  |  CVR-nummer: 64942212

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden