Du er her

Borgercenter Hjemmepleje

Socialforvaltningens tilbud om hjemmehjælp er primært for borgere i alderen 18-65 år

Hjemmeplejevisitation

Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation vurderer borgerens behov for hjemmehjælp. Det er Hjemmeplejevisitationen, man skal kontakte, hvis man vil søge om hjemmehjælp. 

Den Sociale Hjemmepleje 

Socialforvaltningens hjemmepleje, Den Sociale Hjemmepleje, yder støtte til træning, praktisk bistand, levering af mad og personlig pleje, hjemmesygepleje og midlertidige døgnophold til borgere, som lever med et fysisk eller psykisk handicap eller har psykosociale problemer. 

Målgruppe

Socialforvaltningens tilbud om hjemmehjælp er primært for borgere i alderen 18-65 år, mens borgere over 65 år som hovedregel modtager hjemmehjælp fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Vores tre hjemmeplejecentre

Hjemmeplejecenter Amager
Amager/Christianshavn
Radisevej 6-8
2300 København S
Telefon 35 30 33 10

Hjemmeplejecenter Nord
Nørrebro/Bispebjerg/Brønshøj/Vanløse
Lærkevej 20
2400 København NV
Telefon 33 17 83 59

Hjemmeplejecenter Midt
Valby/Vesterbro/Østerbro/City
Enghavevej 82, 2. Sal
2450 København SV
Telefon 33 17 56 40

Servicetelefonen
Akutnummer ved hjemmeplejebehov
Aften/nat og i weekenden
Telefon 33 17 89 89

 

Mere info om hjemmepleje i Københavns Kommune

Læs mere om hjemmepleje

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.