Du er her

Viden og statistik

Tryghedsundersøgelse giver et overblik over københavnernes udsathed for kriminalitet og øvrige gener.

Tryghedsundersøgelsen

Den årlige tryghedsundersøgelse følger udviklingen i københavnernes udsathed for kriminalitet og vurdering af kriminalitet i nabolaget samt politiets registreringer af anmeldelser. På hjemmesiden Tryghedsundersøgelsen kan du læse om, hvordan undersøgelsen er opbygget og beregnet, hvor resultaterne for 2016 kan findes. Tryghedsundersøgelsen har erstattet det tidligere Tryghedsindekset, som du kan finde på hjemmesiden Tryghedsindekset.

Rapport om det kriminalpræventive arbejde i Københavns Kommune

En rapport fra 2008 viser, at Københavns Kommune allerede gør et meget stort arbejde for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i byen. Rapporten kommer samtidig med en række anbefalinger til, hvordan indsatsen kan styrkes yderligere.