Du er her

At vende tilbage til hjemlandet - Repatriering

Ønsker eller overvejer du at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland? Du kan læse mere om repatriering her på siden.

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

Økonomisk støtte

Du har, afhængig af din opholdstilladelse, mulighed for at få økonomisk hjælp. 

Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
 • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse.

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland  

Hvor meget kan du få i økonomisk støtte?

I 2016 får voksne op til 131.242 kroner (2016) til at starte et nyt liv i hjemlandet. Børn under 18 år får op til 40.026 kroner (2016). Pengene udbetales i to portioner - første del ved udrejsen og anden del udbetales efter ét år i hjemlandet. Du kan se fordelingen nederst på siden.

Du kan også få støtte til:

 • Rejseudgifter til enkeltbillet
 • Transport af dine ejendele (2 m3)
 • Sygeforsikring i 1 år – hvis der ikke er en offentlig sygeforsikring i hjemlandet. Udbetales efter 1 år.
 • Medicin til 1 års forbrug
 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr i særlige tilfælde
 • Nødvendig vaccination og medicinske hjælpemidler

Reintegrationsbistand

Ældre udlændinge over 55 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, kan få reintegrationsbistand.

Du kan også modtage reintegrationsbistand hvis du:

 • opfylder betingelserne for at modtage førtidspension 

eller

 • er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand ikke anses for egnet til at kunne skabe et forsørgelsesgrundlag.

Individuel rådgivning

Overvejer du at repatriere eller ønsker du at vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du henvende dig til socialforvaltningens repatrieringskonsulent.

Jenny Arvidsson
Telefon: +45 3317 1388
Mobil:   + 45 2154 7727
Digital post 

Du kan også henvende dig til Ydelsesservice
Telefon: +45 51 62 77 74
Digital post

Danske Flygtningehjælp kan også hjælpe dig.