Vandområder

Vandområderne udgør sammen med de omkringliggende grønne områder en stor naturværdi og et rekreativt potentiale i København

God natur- og miljøtilstand i vandområderne kommer ikke af sig selv. Især de årelange udledninger af spildevand har igennem mange år forhindret københavnerne i at få den fulde udnyttelse af vandområderne. Mange steder forringer nuværende eller tidligere tiders spildevandsudledninger fortsat vand- og naturkvaliteten voldsomt.

Via links'ne og via menuen til venstre kan du læse om aktuelle indsatser og planer samt om status på udvalgte større vandområder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.