Vær med til at præge udviklingen af foreningslivet i København

Invitation til stormøde om foreningslivet.

Alle folkeoplysende foreninger i København inviteres til at komme med inputs, når Kultur- og Fritidsforvaltningen inviterer til stormøde med fokus på, hvordan vi styrker foreningerne.

Det foregår d. 11. februar kl. 17.30-19.30 i Nyropsgade 3, stuen (kantinen).

Her kan I foreninger komme med inputs og ideer til, hvordan Kultur- og Fritidsforvaltningen fremover skal arbejde med at støtte foreningslivet. Følgende områder vil blive taget op, men der vil også være plads til, at foreningerne selv byder ind med emner:

 • Styrke foreningernes trænere/ledere/frivillige
 • Lette administrationen
 • Optimere brugerdriften
 • Bedre facilitetsudnyttelse
 • Nye faciliteter
 • Fokus på samværet i foreningerne
 • Foreningen som lokalt samlingssted
 • Samarbejde med folkeskolen
 • Et rummeligt foreningsliv
 • Koble store events med det lokale foreningsliv
 • Andre emner?

OBS! Ved tilmelding bedes I notere hvilke af ovenstående emner, I helst vil tale om. I kan melde max tre emner ind og evt. selv foreslå et emne.
Deltagere vil få mere materiale om emnerne tilsendt tre dage før mødet.

Tilmelding senest 8. februar via dette link.

Vi håber at se en masse foreninger.

Spørgsmål til arrangementet til Marie Schytte Krabbe, makrab@kff.kk.dk.