Du er her

Udlån og leje af lokaler på Rådhuset

Københavns Rådhus kan tilbyde dig helt unikke, historiske rammer, hvis du skal holde et arrangement.

Udlån

Der er to former for udlån på Københavns Rådhus.

Rådhushallen og Festsalen kan lånes ud til udstillinger og arrangementer ved at sende en ansøgning til Haludvalget. Rådhushallen er typisk lånt ud et år frem, og man skal derfor søge i meget god tid før ens arrangement.
Når ansøgningen har været behandlet i Haludvalget modtager man svar på den e-mail, der er oplyst i ansøgningen. Man skal forvente op til tre ugers behandlingstid. 

Ansøgninger til Haludvalget vedrørende lån af Rådhushallen eller Festsalen sendes til Acela Maliachi Christoffersen, telefon nr. 33 66 26 96 og email: xe13@okf.kk.dk

Haludvalgets medlemmer:

 • Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (formand)
 • Overborgmester Frank Jensen
 • 1. Næstformand i BR, Lars Weiss
 • 2. Næstformand i BR, Rikke Lauritzen

En ansøgning til Haludvalget skal indeholde følgende oplysninger:

 • Start- og slutdato for arrangementet.
 • En beskrivelse af arrangementet og ved udstillinger en beskrivelse af hvad der ønsket udstillet.
 • Ansøgers navn, adresse, telefonnr. og email.

Rådhushallen og Festsalen udlånes ikke til soloudstillinger og det er ikke tilladt, at sælge eller opkræve entre til arrangementer. Rådhushallen og Festsalen udlånes heller ikke til religiøse eller partipolitiske arrangementer.

Udlån til kulturelle formål

Rådhusets øvrige lokaler lånes fortrinsvist ud til folkeoplysende foreninger og borgere i Københavns Kommune, som ønsker at afholde arrangementer med et kulturelt formål. Eksempelvis børneamatørteater, foredrag, højtlæsning, udstillinger, koncerter m.m. Der er tale om enkeltstående arrangementer og lokalerne udlånes ikke til fx. fortløbende undervisningsbrug.

Ønsker du at låne et lokale, aftal nærmere og ev. indhente prisoverslag, kontakt Acela Maliachi Christoffersen, telefon nr. 33 66 26 96 og email: xe13@okf.kk.dk

 

Lokaler til udlån:

Rådhushallen (plads til 335)
Festsalen (plads til 200)
Hovedkassen (plads til 80)
Kantinelokalet/Havnerådssalen (plads til 80)
Udvalgsværelse A (plads til 16)
Udvalgsværelse B (plads til 16)
Udvalgsværelse C (plads til 12)
Udvalgsværelse D (plads til 45)
Rådhushaven (plads til 500)
 

Lokalerne udlånes ikke til

 • Fødselsdage
 • Bryllupsreceptioner
 • Konfirmationer
 • Familiefester
 • Firmafester
 • Polterarbend
   

Leje

Det er kun muligt at leje Rådhushallen eller Festsalen til private formål.
Ønsker du at leje Rådhushallen eller Festsalen og ev. indhente prisoverslag, kontakt Acela Maliachi Christoffersen, telefon nr. 33 66 26 96 og email: xe13@okf.kk.dk

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.