Du er her

Tilskud til klubber for ældre

Lokale pensionistforeninger og ældreklubber, der er beliggende og har aktiviteter i Københavns Kommune, kan søge om tilskud.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.