Du er her

Tidligere undersøgelser

Nedenfor kan du læse om de tidligere gennemførte undersøgelser med Borgerpanelet.

2014-forår: Handicappet i København

Handicapcenter København (Socialforvaltningen) gennemførte i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse om mulighederne for at hente hjælp på kommunens hjemmeside for handicappede og pårørende.

Undersøgelsen blev sendt ud til borgerpanelets medlemmer, lagt som åbnet link på bl.a. kommunens hjemmeside og rundsendt til brugere af centret samt til de brugerrettede råd i Handicapcenter København.

Handicapcenter København har følgende kommentar til resultatet af undersøgelsen:

Vi er meget taknemmelige for det input, vi har fået fra Borgerpanelet, Handicaporganisationerne, forældre og dem som har svaret via link fra hjemmesiden.

Vi har fået bevilget penge til at opbygge en ny og bedre hjemmeside til Handicapcenter København, med en selvstændig indgang fra www.kk.dk.  Vi vil bruge input fra rapporten i arbejdet med at opbygge struktur og indhold, så vi sikrer os, at siderne kommer til at afspejle borgernes behov og anbefalinger. 

Læs rapporten fra undersøgelsen: Handicappet i København 

 

2013-december: Boligområders omdømme

Borgerpanelet gennemførte - i samarbejde med Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen) - en spørgeskemaundersøgelse om boligområders omdømme.

Undersøgelsen blev sendt ud til borgerpanelets medlemmer, lagt som åbnet link på blandt andet kommunens hjemmeside og rundsendt til erhvervsskoler i Københavnsområdet.

Læs rapporten fra undersøgelsen om Boligområders omdømme

 

2013-november: Københavns Kommunes hjemmeside for jobsøgende

Beskæftigelses og integrationsforvaltningen foretog en undersøgelse af borgernes opfattelse af hjemmesiden: "Jobsøgning og ledighed".

Forvaltningens kommentarer til resultaterne af undersøgelsen var følgende:

"Vi har overvejende fået positive tilkendegivelser fra de 541 borgere, der deltog i undersøgelsen. Der er ganske få, der er utilfredse med sidernes opbygning og information. Der er dog en relativ stor gruppe, der svarer ’hverken eller’ eller ’ved ikke’.

Derfor er vi nu i gang med at behandle svarene og planlægge, hvor og hvordan vi kan gøre vores hjemmeside bedre og mere inspirerende. Og nogle ting kan vi allerede rette op på i nær fremtid, mens der er andre aspekter, vi vil indarbejde i løbet af sommeren/efteråret 2014, hvor hele kommunens hjemmeside får et nyt design og en ny struktur."

Læs rapporten fra undersøgelsen om Jobsøgning og ledighed

 

2013-oktober: Gadesælgere i København

Teknik og miljøforvaltningen, Københavns Erhvervsservice/Byliv, foretog en undersøgelse af borgernes holdning til gadesælgere i København.

Undersøgelsen gav anledning til et forslag til politikerne om at justere ordningen.

Læs rapporten fra undersøgelsen om gadesælgere i København

 

2013-januar: Parkeringsforhold i og omkring vejkryds

Center for Parkering gennemførte i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeundersøgelse om parkeringsforholdene i og omkring vejkryds i København. Undersøgelsen blev sendt ud til medlemmer af Københavns Kommunes Borgerpanel og lå ligeledes som et åbent link på kommunens hjemmeside, hvor alle kunne svare på skemaet.

Undersøgelsen var en del af en evaluering af servicemarkeringer (den gule trekant, der er afsat på kantstenen 10 meter fra mange vejkryds i kommunen).

Bl.a. på baggrund af resultaterne fra evalueringen bliver der udarbejdet en rapport til vejdirektoratet, hvori der anmodes om at få forlænget ordningen med servicemarkeringer.

Der har været en række hyppigt forekommende kommentarer om parkering generelt, som Center for Parkering her kommer med svar på.

Læs rapporten fra undersøgelsen om parkeringsforhold i og omkring vejkryds

 

2012-juli: København som ferieby

Mange københavnere holdt sommerferie i deres egen by i år. Få af nød og mange fordi de synes, at København er en fantastisk by at opholde sig i om sommeren. 

Man kan - ifølge københavnerne - let føle dig fortabt i trafik, affald og metrobyggerod, men de synes også, at København er en by fuld af åndehuller og mange muligheder for at få oplevelser. Borgerne bruger byen og ved, hvor de finder den afslappede stemning, den hyggelige park og de bedste butikker.

Vi har spurgt deltagerne i Københavns borgerpanel om, hvordan de bruger deres by om sommeren, og vi vil her dele ud af de talrige gode ferietips, så alle kan få glæde af dem. Der er masser af inspiration at hente til næste sommer eller bare til en fridag, hvor du er i feriestemning.

Læs rapporten fra undersøgelsen København som ferieby

 

2011-december: Din tilfredshed med at bo i Københavns Kommune samt dine eventuelle flyttemotiver

I alt har 539 personer besvaret spørgsmålene. Svarprocenten var 68.
Over 80 pct. er tilfredse med at bo i København, og det, de især sætter pris på er, at det er nemt at komme omkring på cykel, at der er et bredt udvalg af kulturelle tilbud, og at de er tæt på indkøbsmuligheder. Ligeledes er der mange der anfører, at de holder af "storbylivet".
De, der overvejer at flytte ud af København anfører, at de ønsker mere "lys og luft", at der er for meget trafik og trafikstøj i København - og på tredjepladsen, at boligerne i København er for dyre.

Læs rapporten fra undersøgelsen om tilfredsheden med at bo i København
Se bilag

 

2011-juni: Tilfredshed med kommunens service samt kendskabet til Borgerrådgiveren

Antallet af besvarelser var 379, hvoraf de 353 kom fra borgerpanelet - og de resterende 26 var besvarelser indkommet via links til undersøgelsen på nettet.
 

Læs rapporten fra undersøgelsen
Se bilag

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.