Tekniske standarder for veje, pladser og parker

Anlægsprojekter i kommunen skal laves med et helhedssyn for byrummet og brug af tekniske standarder, retningslinjer og krav til dit projekt.

Anlægsprojekter i København

Skal tage afsæt i et helhedssyn fra facade til facade for at sikre høj kvalitet i byrummet. På den måde tilgodeser vi byens behov og har fokus på, at anlægsprojekterne understøtter en by med liv, kant og ansvar.Helhedssynet er vigtigt, da vi betragter alle elementer i byens rum som komponenter i designet af veje, pladser og parker.

Du kan se illustration af helhedssyn fra facade til facade nederst på siden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.