Du er her

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for borgere, brugere og erhvervsliv.

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) udfører de opgaver, som Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for. Forvaltningen består af fire serviceområder, hvor byen og opgaveløsningen er i centrum, direktion og koncernledelse og to stabsfunktioner.

Teknik- og Miljøforvaltningen beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere.

  • Byens Anvendelse sikrer, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når man vil noget med og i byen, fx holde et arrangement, få en tilladelse til at bygge nyt eller bygge om, have tilladelse til gravearbejde, sætte en container op, sælge juletræer eller servere café-kaffen udenfor. Parkeringsområdet hører også til her. 
  • Byens Drift sørger for at holde København ren og grøn. Byens Drift får byen til at fungere hver dag og tømmer skraldespande, fejer gader, slår græs, plejer de grønne områder, badevandet og rydder sne og passer og plejer de københavnske kirkegårde.
  • Byens Fysik tager sig af de fysiske forandringer i byen fra byfornyelse til asfaltarbejde. Byens Fysik anlægger nye parker, pladser og cykelstier og lægger asfalt på de kommunale veje. De koordinerer de mange byggeprojekter i København for at skabe en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur og laver områdefornyelser med fysiske forbedringer af udsatte boligområder.
  • Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by, fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.

Direktion og koncernledelsen

Direktion og koncernledelse leder forvaltningen og koordinerer på tværs af serviceområderne. Koncernledelsen består af direktionen, serviceområdecheferne samt af cheferne for Sekretariatet og Staben.

Sekretariatet

Sekretariatet yder bistand til Teknik- og Miljøudvalget, borgmesteren og direktionen. Sekretariatet understøtter de faglige og politiske aktiviteter i forvaltningen og sikrer sammenhæng mellem administrationen og det politiske niveau.

Staben

Staben understøtter hele forvaltningen inden for økonomistyring, HR- og organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, jura, regnskab, indkøb og udbud.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.