Sundhed

Her finder du statistik om sundheden i København

Folkesundhed:

Folkesundhed I København 2014

Folkesundheden i København 2014 pixi

Rapporten er udarbejdet af Københavns Kommune og beskriver sundhedsudviklingen i befolkningen. Rapporten samler mange områder, der har relation til sundhed lige fra middellevetid, social ulighed, folkesygdomme, årsager til sygdom og skader til og med forebyggelse.

Sundhedsprofil:

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune - kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Københavns Kommune

Region Hovedstaden har udarbejdet disse rapporter, der tegner en profil at borgernes sundhed. De udvalgte nøgleindikatorer er borgernes sundhedsadfærd, generelle helbred, biologiske mål, kroniske sygdomme og sexsygdomme.

Nedenfor under "sundhed " belyses emnet med tabeller over besøg hos alm. praktiserende læge og speciallæge samt over hospitalsindlæggelser.

Ungdomsprofil:

Ungdomsprofil Københavns Kommune

Ungdomsprofil Københavns Kommune giver et spændende indblik i unge gymnasieelevers sundhed og trivsel på gymnasier i København. Undersøgelsen er lavet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, for Københavns Kommune.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.