Spørgsmål til Socialudvalget i 2009

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Socialudvalget og Socialforvaltningen.