Spørgsmål til Socialudvalget i 2008

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Socialudvalget og Socialforvaltningen.