Spørgsmål til Socialudvalget i 2006

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Socialudvalget og Socialforvaltningen.