Du er her

Socialforvaltningens retning og mål

Se hvordan Socialforvaltningen arbejder med at realisere Socialstrategien

Socialstrategien skal sikre, at der skabes et fælles fundament for udvikling af alle københavneres mulighed for livskvalitet og social mobilitet.

Strategien skal være med til at sikre sammenhæng mellem de forskellige indsatser i Socialforvaltningen fx mellem barn og voksen, og mellem sindslidelse og misbrug. Samtidig giver strategien plads til, at ledere og medarbejdere lokalt kan udfolde og udvikle deres faglighed og viden og sammen med københavnerne skabe gode veje til målet om livskvalitet og social mobilitet.

Socialstrategien bygger på fire overordnede principper:

  1. Vi sætter tidligt ind
  2. Vi støtter borgerne i at udvikle egne kompetencer og ressourcer
  3. Vi arbejder sammen - med borgere, pårørende, netværk og frivillige foreninger i civilsamfundet
  4. Vi lytter og sørger for, at borgerne får en god behandling

De fire principper går igen i de redskaber, som Socialforvaltningen bruger for at realisere Socialstrategien.

Fokus på effekten af det vi gør 

Socialforvaltningen i København arbejder målrettet på at sikre, at det vi gør også virker.
Læs mere om Socialforvaltningens effektstyring og -måling. 

Forandringskompasserne

Forandringskompasserne - et værktøj til at måle hvordan det går borgerne

Brugertilfredshedsundersøgelser

I Socialforvaltningen interesserer vi os for, om borgerne er tilfredse med den service og de ydelser de modtager

Dokumentation og kvalitet på botilbud og centre 

Socialforvaltningen arbejder struktureret på at vores bo- og døgntilbud lever op til en række kvalitetskrav og at sikre, at vores tilbud hele tiden bliver bedre. 
Læs mere om kvalitet og akkreditering

Rammeaftale med Region Hovedstaden

Socialforvaltningen samarbejder med Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om udviklingstrategi for det specialiserede socialområde.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.