Sociale forhold og retsvæsen

Her finder du statistik om de sociale forhold i København, herunder retsvæsen.
Sociale forhold
Socialstatistikken omfatter opgørelse af kontanthjælp, pension og indkomsterstattende ydelser.
I statistikbanken er alle opgørelser opgjort på såvel kommuneniveau som på distriktsniveau, dvs. bydele, lokaludvalgsdistrikter med flere.
 
Retsvæsen
På denne side findes en enkel oversigt over anmeldte forbrydelser og sigtelser i København. Nederst på denne siden kan du finde et link til Tryghedsundersøgelsen 2015 i København. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.