Slutkonference

Hovedtemaet på slutkonferencen 4. december 2013 i København var "Hvad får vi ud af en Øresundsmetro?"

Hvad får vi ud af en Øresundsmetro?

Her kan du læse om konferenceprogrammet – Øresundsmetro.

Hvad vil en Øresundsmetro betyde for hele regionen? Hvor kort bliver rejsetiden fra København til Malmø? Hvordan kan en metroforbindelse sikre vækst og arbejdspladser på begge sider af sundet? Hvordan kan metroen bygges og finansieres?

Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune

Kommunstyrelsens ordförende Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad

Commissioner Sir Peter Hendy, Transport for London

Kontorchef Per Als, Københavns Kommune

Senior advisor Klas Nydahl, Malmö stad

Finansdirektør Kaj V. Holm, Sund & Bælt

Jens Kampmann, forhenværende minister

Paneldebat

Debat om udviklingen i Øresundsregionen og behovet for bedre tilgængelighed og et mere robust transportsystem for at realisere potentialerne.

  • Formand Søren Larsen, DI Hovedstaden,
  • Formand Henrik Busch, Bedre By v. Københavns Citycenter,
  • Professor Christian Wichmann-Mathiessen, Københavns Universitet og
  • Professor Magnus Jerneck, Lunds Universitet