Skolebestyrelsens indflydelse

Skolebestyrelserne i København har stor indflydelse på, hvilke beslutninger der bliver truffet på deres børns skole.

Skolebestyrelsen har afgørende betydning, når det gælder udarbejdelse af principper for skolens daglige virke og de overordnede mål for skolen og dens udvikling.

Det gælder for eksempel principperne for, hvordan skolen organiseres, for klassesammensætning og fællesarrangementer i skoletiden – eller for valg af skolens indsatsområder – mobbefri skole, faglige indsatser, prioritering af sund kost eller lignende.

Skolebestyrelsen godkender skolens budgetter, undervisningsmidler, ordensregler og værdiregelsæt mm. 

Skolebestyrelsen fører blandt andet tilsyn med undervisningen og skolens fysiske forhold.

Skolebestyrelsen har også indflydelse på forhold som:

  • Hvor mange timer der skal være i det enkelte fag 
  • Hvilke valgfag og tilbudsfag de ældste klasser skal have 
  • Hvilken lærer eller skoleleder der skal ansættes, når der er ledige job
  • Hvordan der bedst kan arbejdes med læringsmål på skolen
  • Hvordan skolens penge kan bruges til forskellige formål, eksempelvis it, lejrskoler, bøger etc.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.