Samarbejdspulje bragte børn og basketball sammen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har interviewet Jens Laulund fra BørneBasketFonden om læringsforløb med basketball som afsæt.

I den forbindelse har BørneBasketFonden søgt Samarbejdspuljen i Københavns Kommune og fået bevilling til at søsætte et 6-ugers basketball-forløb på 6 forskellige skoler i København.

Hvad har børnene fået ud af at deltage i jeres 6 ugers basketforløb?

Når børnene får så langt et forløb lærer de at drible, aflevere bolden og kaste til kurven. Det betyder noget, når de senere melder sig ind i en forening. De er ikke bagud på point, men ved hvad der bliver sagt. På f. eks Vesterbro Ny Skole er det alle 0. – 3. klasserne, som har et forløb. Det giver en fed dynamik, og giver børnene noget at være fælles om.

Har det betydning, at det er et 6 ugers forløb?

Ja, det betyder rigtigt meget. Vi har før lavet 3 ugers forløb og det opkvalificerede ikke rigtigt børnene. Når vi er der 6 uger, kan vi nå at skabe en god relation og de kan lærer noget boldteknik.

Hvordan er I blevet taget imod på skolerne?

Skolerne er vildt glade for det, og vi har kun mødt lærere, som er på. Lærerne kører også nogen af øvelserne, og hvis vores instruktør en sjælden gang er blevet syg, går de ind og dækker. Inden forløbet har vi gjort meget ud af at lave en rolleafklaring med skolen. Vi står for det faglige og lærerne for det pædagogiske. Nogen af børnene kan jo godt hænge lidt i gardinerne.

Hvordan ser du på fremtidens forenings- og skolesamarbejde?

Det har haft en kæmpe betydning, at vi har kunnet søge midler i Samarbejdspuljen. Specielt når man gerne vil lave lange forløb. Det har været nemt at søge puljen, og der er en hurtig svartid. Men hvis flere af foreningerne skal med på vognen, skal der kunne søges midler til planlægning og administration.  Jeg har selv brugt 5-10 timer på at planlægge hvert forløb og bruger mindst 5 timer om ugen på at koordinere. Det kræver foreningsressourcer at få et læringsforløb med en folkeskole op at stå.

Søg samarbejdspuljen og kom godt i gang med skolesamarbejdet

Er du og din forening også interesseret i at samarbejde med de københavnske folkeskoler om forskellige forløb?  Så kan du, i fællesskab med en eller flere skoler, søge midler til dit projekt gennem samarbejdspuljen, som er specifikt målrettet skole/foreningssamarbejder. Læs mere om puljen her.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.