Sådan vurderer vi indstillingerne

Læs om proces og fagjuryens vurdering af de indstillede virksomheder.

Tidsplan/proces

 • Indsendelse af indstilling. Materiale kan indsendes løbende, men senest søndag d. 19. marts
 • En fagjury vurderer de indkomne indstillinger og nominerer derefter 9-12 kandidater
 • De nominerede vurderes af en dommerkomite, og der findes tre vindere
 • Priserne uddeles til kommunens erhvervstopmøde den 7. juni på Københavns Rådhus. 

Fagjuryens arbejde

Fagjuryen vurderer de begrundede og motiverede beskrivelser af, hvorfor de indstillede virksomheder bør have erhvervsprisen i år.
Derudover vurderes virksomhederne ud fra følgende - afhængig af, hvilke kriterier der indstilles efter:

 • Årlig omsætning for 2015 og 2016 (for nystartede virksomheder kun 2016) samt antal arbejdspladser i 2015 og 2016 
 • Øget eksport, tiltrækning af udenlandske investorer og/eller internationale medarbejdere
 • Om virksomheden viser at den er en rummelig arbejdsplads
 • Om virksomheden bidrager med særlige produkter/ydelser, der giver ekstra værdi til borgere og erhvervsdrivende, har fokus på lokalt engagement eller andre særlige initiativer, der kommer borgere mv. til gode - f.eks. i byrummet
 • Virksomheder der formår at samarbejde på tværs af sektorer/fagfelter eller har bragt et nyt produkt på markedet
 • Inden for miljøområdet kigges på beskrivelser af innovative affaldsløsninger, om virksomheden har investeret i en miljøvenlig bygning, ”vi cykler på arbejde”- initiativer, motionsordninger, madordninger og om virksomheden gør en aktiv indsats for at mindske deres miljøpåvirkning etc.
 • Antal ansatte på særlige vilkår såsom virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob kombineret med hvad virksomheden gør for at inkludere dem på arbejdspladsen og bidrager til for at kandidaterne kan fortsætte i varig beskæftigelse.

Virksomheder, der har klagesager, skyldnersager eller andre sager med kommunen, hvor de ikke overholder lovgivningen sorteres fra af fagjuryen.

Læs mere om dommerkomiteen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.