Du er her

Regionale spillesteder

Københavns Kommune støtter i samarbejde med Kunstrådets Musikudvalg en række regionale spillesteder i København

De regionale spillesteder modtager årlige tilskud til musikdrift. Tilskuddet bevilliges ved indgåelse af en 4-årig kontrakt mellem spillestedet, Københavns Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Nuværende kontraktperiode løber fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens aftaler med de regionale spillesteder er der formuleret et klart fokus på dansk musiks vækstlag. Spillestederne skal ikke blot præsentere musik fra deres scener, men skal også stimulere og understøtte vækstlagene dér, hvor de findes. Der er et fokus på at de regionale spillesteder samarbejder med deres omverden. De regionale spillesteder skal også bidrage til at sikre præsentation af national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Samtidig har de en særlig forpligtelse til at præsentere smalle genrer og nyskabende musik, som ikke er kendt i den brede befolkning.

Valg af regionale spillesteder 2017-2020

Ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 2017-2020 skal være Københavns Kommune i hænde senest mandag den 14. december 2015.

Ansøgningen skal sendes som en samlet PDF-fil til ce9b@kff.kk.dk. Find dokumenter og skabeloner nedenfor.

Find mere information på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.