Du er her

Rammer og regler for vuggestue og dagpleje

Du kan skrive dit barn op til vuggestue og dagpleje. Dit barn kan tidligst få anciennitet fra det er fire måneder gammelt.

Opskrivning

Du kan skrive dit barn op til et eller to dagtilbud:
- én eller to vuggestuer
- dagplejen i et område og én vuggestue
- dagplejen i et eller to områder

Det er opskrivningsdatoen og behovsdatoen, der afgør dit barns placering på ventelisten. Barnet kan tidligst få anciennitet fra den dato, barnet fylder fire måneder. Derfor er det vigtigt, at du husker at skrive dit barn op, inden barnet er fyldt fire måneder. Barnet kan tidligst få plads fra det fylder seks måneder. Anciennitetsdatoen er den samme, uanset om Pladsanvisningen modtager ansøgningen, når barnet er to dage gammel eller den dag, hvor barnet fylder fire måneder.

Hvordan fungerer ventelisten?

Pladserne i kommunens vuggestuer og dagplejer bliver anvist efter den dato, dit barn er skrevet op og efter den dato, som er skrevet på som behovsdato. Det betyder, at det barn, der har stået længst på ventelisten i forhold til behovsdatoen, vil få den næste ledige plads. Vuggestuebørn i integrerede institutioner har fortrinsret til plads i institutionens børnehave før udefrakommende ældre børn og søskende.

Ny opskrivning

Du kan altid vælge at skrive dit barn op til et andet dagtilbud. Men du skal være opmærksom på, at dit barn bliver placeret på ventelisten med sin nye opskrivningsdato.

Garantilisten

Hvis du har et akut pasningsbehov, kan du vælge at skrive dit barn på garantilisten. På garantilisten er dit barn garanteret en plads inden for to måneder max. fire km fra din bopæl. Barnet kan stå på én specifik venteliste og garantilisten. Hvis du allerede har skrevet dit barn op til to specifikke dagtilbud, skal du erstatte det ene dagtilbud med en opskrivning på garantilisten. 
Du bør altid søge uddybende vejledning hos Pladsanvisningen om garantilisten, inden du skriver dit barn op.

Svarfrist

Du vil blive tilbudt en plads til dit barn ca. tre uger til en måned før det skal starte. Når dit barn får tilbudt en plads, skal du svare Pladsanvisningen skriftligt inden fem dage. Ellers bliver et andet barn på ventelisten tilbudt pladsen.Når du takker ja tak til en plads, bliver dit barn slettet fra ventelisten. Hvis du har skrevet dit barn op til to dagtilbud, bliver det slettet fra begge ventelister. Hvis du ønsker, at dit barn forsat skal stå på venteliste til et andet dagtilbud, skal du skrive dit barn op på ny. Barnet bliver placeret på ventelisten med den nye opskrivningsdato.

Post via Digital post

Alt post fra Pladsanvisningen sendes til din digitale post.

Udmeldelse

Du kan melde dit barn ud af vuggestuen eller dagplejen med en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden. Udmeldelsen kan ske digitalt med NemID eller ved at udfylde et skema i institutionen eller hos dagplejen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.