Om skolebestyrelsens arbejdsgrundlag

Skolebestyrelsen arbejder inden for fastsatte politiske og lovgivningsmæssige rammer

For at kunne varetage skolebestyrelsesopgaven, skal skolelederen sikre, at en række informationer er tilgængelige for bestyrelsen som print eller link. Vær dog opmærksomme på, at personfølsomme oplysninger er omfattet af regelsættet om tavshedspligt.

I kan som skolebestyrelse også bede skolelederen om at fremskaffe informationer.

Generelt

 • Principper, der er gældende ved skolebestyrelsens tiltrædelse
 • Igangværende handlingsplaner besluttet af tidligere skolebestyrelser
 • Skolebestyrelsens forretningsorden

Inden for måltemaet Faglighed

 • Skolens kvalitetsrapport
 • Kommunens styrelsesvedtægt, som bl.a. beskriver minimumstimetal mv.

Inden for måltemaet Ressourcer

 • Skolens budget
 • Kommunens styrelsesvedtægt, som bl.a. beskriver minimumstimetal mv.
 • Relevante data (fx økonomirapporter)
 • Uddybning af særlige dele af budget og regnskab, fx vedr. konto for undervisningsmidler
 • Data vedr. kontinuitet i lærerdækningen (lærerfravær, vikardækning, aflyste timer mv.)
 • Skolens regnskab fra det forudgående år

Inden for måltemaet Personale

 • APV for medarbejdere

Inden for måltemaet brugere /elever

 • Skolens resultater fra Københavnerbarometeret
 • Data vedr. det frie skolevalg (elev til- og fragang)

Endelig kan alle skolebestyrelser have særlige fokuspunkter i deres arbejde, som relaterer sig til lokale rammer og udfordringer. Databe­hov og muligheder på disse områder drøftes og aftales nærmere med skolelederen.

Desuden får skolebestyrelsen en gennemgang af deres særlige adgang til skolens skoleport.

Derudover er det relevant, at skolebestyrelserne følger med i de politiske beslutninger, som Børne- og Ungdomsudvalget træffer på deres område.

Politiske beslutninger og indstillinger kan ses på www.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.