Om fritidsjobindsatsen

Fritidsjobindsatsen arbejder på at få 13-25-årige i fritidsjob, fordi det øger deres chancer for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Et fritidsjob øger chancen for at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme igang med en uddannelse. De seneste år har det imidlertid været en stor udfordring at finde fritidsjob til københavnske unge. Derudover har mange unge problemer med at fastholde et fritidsjob, fordi de ganske enkelt mangler den viden og erfaring, der skal til for at indgå i livet på en arbejdsplads.

Fritidsjobindsatsen vil derfor:

  • videreformidle ca. 600 offentlige og private fritidsjob i 2013
  • hjælpe private virksomheder med at finde fritidsjobbere og studiejobbere som matcher virksomheden

Derudover afholder Fritidsjobindsatsen eksterne og interne fritidsjobsøgningskurser, og individuelle samtaler med unge i alderen 13-25 år, som søger et fritidsjob.

Fokus på udsatte unge

I 2013 har Fritidsjobindsatsen fokus på udsatte unge i alderen 13-25 år. Målet er at skabe lige muligheder for alle, uanset hvor i København man bor.

Unge i udsatte byområder har typisk sværere ved at få et fritidsjob end andre. Mange kommer fra familier med ringe tilknytning og begrænset kendskab til arbejdsmarkedet. De ved ikke, hvor eller hvordan de får et fritidsjob. Derudover har de unge i nogle tilfælde svært ved at skrive ansøgninger og CV og har brug for hjælp og støtte til det.

Fritidsjobindsatsen samarbejder med andre aktører, som bl.a. hjælper de unge med ansøgninger og CV samt forbereder dem til jobsamtalen. Håbet er, at de unge bliver en del af arbejdsmarkedet – og også får støtte og opbakning til at søge og fastholde et fritidsjob på sigt.

Fritidsjob – en vej til job og uddannelse

Arbejdsmarkedsstyrelsen iværksatte i 2009 en undersøgelse af, hvilken effekt et fritidsjob har på unges uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Rapporten "Fra fritid til job" tager udgangspunkt i unge med etnisk minoritetsbaggrund. Den peger på, at et fritidsjob øger chancen for, at den unge uddanner sig – og senere får job på det ordinære arbejdsmarked.

Se hele rapporten "Fra fritid til job" ved at trykke på PDFen her på siden.

Fritidsjobindsatsen er i 2012 og 2013 finansieret gennem København Kommunes Beskæftigelsesaftale og midler fra "Sikker by".  

[skal tilføjes på hver side]

Kontakt

E-mail: jkufritidsjob@bif.kk.dk

Adresse

Fritidsjobindsatsen

Jobcenter København, Skelbækgade

Skelbækgade 4

1717 København V

Pressekontakt:

Alle pressehenvendelser bedes rettet til Dorthe Bayer.