Du er her

Om bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om alkoholbevillinger, nattilladelser og bestyrergodkendelser.

Bevillingsnævnet er nedsat i medfør af restaurationsloven og træffer afgørelse i sager som efter restaurationsloven er henlagt til Borgerrepræsentationen. Sammensætningen af Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven. De nærmere regler for arbejdet i Bevillingsnævnet fremgår af restaurationsloven.

Bevillingsnævnet består af syv medlemmer. Kultur- og fritidsborgmesteren er født formand for nævnet, 5 medlemmer vælges af Borgerrepræsentationen og en repræsentant for politiet vælges af politidirektøren. Nævnet vælges for en fireårig periode svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode. Dertil er der udpeget 3 observatører fra brancheorganisationer, som er til stede uden stemmeret på nævnsmøderne.

Medlemmerne af Bevillingsnævnet er: 

  • Carl Christian Ebbesen (formand) (O)
  • Bo Sand (A)
  • Michael Gatten (B)
  • Leif Donbæk Thomsen (F)
  • Karina Bergmann (I)
  • Jens Kjær Christensen (Ø)  
  • Lise Fink (Københavns Politi)

Observatørerne i Bevillingsnævnet er:

  • Lasse Wiwe (HORESTA)
  • Jeppe Møller-Herskind (DRC)
  • Jan Mathisen (3F)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.