Motorcykler

I Københavns Kommune er der regler for parkering af motorcykler.

Motorcykler er ikke undtaget betaling for parkering

Motorcykler er ikke længere undtaget betaling for parkering. Hidtil har Københavns Kommune ikke håndhævet kravet om p-betaling for motorcykler, fordi det ikke har været muligt at fastgøre P-billetten til køretøjet, men med digital betaling er det ikke længere et problem at få parkeringen registreret. Ligesom bilisterne skal motorcyklister derfor betale for deres parkering via en parkerings-app på mobilen eller i en af parkeringsautomat. Til gengæld har motorcyklister siden sommeren 2014 kunne parkere på de samme parkeringspladser, som bilerne, og ikke kun de MC-markerede båse. Motorcykler må gerne parkere flere i samme bås, ligesom tohjulede motorcykler må parkere på tværs af båsen. Se vejafmærkningsbekendtgørelsen § 56, T33.

Betalingspligten for motorcyklister er inddelt i de samme betalingszoner, som gælder for bilister.

Skæringsdatoerne for, hvornår motorcyklister skal betale for parkering:

  • Rød zone: 1. marts 2016
  • Grøn zone: 20. marts 2016
  • Blå Zone: 1. april 2016

Beboerlicens

Hvis du som motorcyklist har bopæl i en af betalingszonerne i København og parkerer på offentlig vej frem for at parkere din motorcykel på privat grund, skal du betale for parkering på lige fod med bilisterne.

Du kan søge om en beboerlicens via Parkeringsbutikken

Det skal du være opmærksom på

Du må ikke standse og parkere motorcykler på fortove. P-vagterne kan pålægge en afgift ved overtrædelse af dette forbud.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.