Miljøgodkendelse af virksomheder

Større virksomheder og virksomheder, som kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse.

Godkendelsen indeholder en vurdering af om virksomhedens påvirkning af miljø og mennesker og der stilles vilkår for virksomhedens indretning, drift og ophørt, som sikrer, at virksomheden drives uden væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne.

En miljøgodkendelse er en accept af de aktiviteter, som foregår på virksomheden, med den forudsætning at vilkår i godkendelsen bliver efterlevet. Miljøgodkendelsen består af vilkår for virksomhedens indretning, drift og ophør, en miljøteknisk beskrivelse og en miljøteknisk vurdering.

Spørgsmål om miljøgodkendelse og tilsyn på kapitel 5-virksomheder skal rettes til Center for Miljøbeskyttelse, Forurenende Virksomheder på tlf. 2170 2650 eller vores hovednummer 3366 3366.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.