Konference: Den urbane idræts vilkår i København

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn inviterer Københavns foreninger til konference d. 30/9 2017

Om konferencen

De seneste 20 år har breddeidrætten i København ændret sig markant. Før i tiden havde idrætsforeninger med demokratisk valgte bestyrelser og frivillige instruktører og medlemmer stort set monopol på at udbyde idræt til københavnerne. Især børn og unge dyrkede foreningsidræt, men i takt med at de første kommercielle aktører fandt vej til storbyen, blev voksne også motions- og idrætsaktive og den kommercielle idræt forrykkede balancen mellem idrættens organiseringsformer. Fra et foreningsmonopol til en situation, hvor der pludselig er flere forskellige organiseringsmåder: De klassiske frivilligt drevne foreninger, de profitsøgende kommercielle udbydere og de selvorganiserede motionsfællesskaber.

Udviklingen har medført en kommercialisering og professionalisering af især den motionsprægede del af idrætten i København, og konkurrencesituationen mellem foreningsidræt og andre udbydere er blevet tydeligere i takt med, at aktiviteter nærmer sig hinanden. Mange af de sportsligt dominerede idrætsforeninger er udfordrede af den nye virkelighed med fokus på sundhed, motion og fleksibilitet.

Formår idrætsforeningerne ikke at møde udfordringerne fra den individualiserede, selvorganiserede, fleksible og kommercielle idræt, vil den københavnske idrætskultur komme til at se meget anderledes ud i fremtiden for både børn og voksne.

Og hvis ikke foreningerne formår at udvikle flere motionstilbud til almindelige voksne udøvere, risikeres det, at store dele af breddeidrætten organiseres på andre måder og mere vil være en romantisk drøm end en praktisk realitet i foreningsregi.

Med dette udgangspunkt inviterer Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn i fællesskab til en konference, der både byder på inspirerende oplæg, workshops, politisk debat og gode muligheder for netværksdannelse.

En idrætskonference med fokus på den urbane idræts vilkår i København.

Program

Programmet følger snarest. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.