Koncernservice

Koncernservice er Københavns Kommunes fælles administrationscenter inden for it, økonomi samt personale og løn.

Koncernservice (KS) er ikke bare et af Danmarks største Shared service centre – det er også en af Danmarks største it-arbejdspladser.

KS' vision er, at det skal være nemmere at være ansat i Københavns Kommune: KS skal effektivisere kommunens administration og sikre et højt serviceniveau, så resten af kommunen kan koncentrere sig om at levere velfærdsydelser af høj kvalitet til Københavns borgere.

It, økonomi samt administration af personale og løn

Fra domicilet bag Fuglebakken S-togs station i København NV løser KS fælles administrative opgaver for kommunens syv forvaltninger inden for it, økonomi samt personale og løn. Derudover løser KS en række opgaver, som er med til at modernisere og effektivisere kommunen.

Mere end hver tredje af KS’ cirka 900 medarbejdere arbejder med it udvikling og drift. Dermed er KS ikke bare et af Danmarks største Shared service centre – det er også en af Danmarks største it-arbejdspladser.

KS har en projektportefølje på 500 mio. kr., som bliver brugt til for eksempel nyt økonomisystem (ERP), opgradering af kommunens styresystem, udvikling af kommunens administrative selvbetjeningsløsninger, modernisering af kommunens mainframe og meget mere. ERP er det største it-projekt til dato.

Fem indsatsområder

Arbejdet med at indfri visionen er baseret på fem overordnede indsatsområder:

  • Sikker og effektiv drift
  • Én indgang til administrativ service
  • Udviklings- og implementeringspartner
  • Effektiv samarbejds- og beslutningsmodel

KS gik i drift i 2007 og er en selvstændig enhed under Økonomiforvaltningen.

Se KS’ strategi, værdier og organisationsdiagram nederst på denne side.