Du er her

Kollektiv trafik

Der arbejdes hele tiden for at forbedre den kollektive trafik i København.

Læs om nogle af de igangværende projekter her.

Mere metro på vej

Cityringen skal binde byen tættere sammen og giver København 17 nye metro stationer. Cityringen åbner i juli 2019 og senere samme år kobles Nordhavnslinjen med to nye metrostationer til Cityringen, og i 2023 bliver Sydhavnslinjen med fem ekstra metrostationer også en del af det københavnske transportnet.

Bynet 2019

I 2019 åbner Cityringen i København, og prognoser siger, at den nye Metro får 240.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Den nye metro betyder, at vi skal ændre på busnettet, så vi sikrer, at tog, bus og Metro supplerer hinanden bedst muligt.

Øresundsmetro

Metro mellem København og Malmø er et projekt, der skal vise potentialet ved at bygge videre på de muligheder, som Øresundsbroen har åbnet op for.

Letbane på Frederikssundsvej

I 2016 er der igangsat en analyse af, hvilke linjeføringer en letbane, der skal gå fra Nørrebro Station til den kommende letbane i Ring 3, kan have. Hvis det senere besluttes at etablere en letbane på Frederikssundsvej, viser tidligere analyser, at den vil kunne få op til 20 % flere passagerer, end der forventes, når busfremkommelighedsprojektet på Frederikssundsvej er færdig. 

Elbusser i København

Fra efteråret 2016 tester Københavns Kommune i samarbejde med Movia, E.ON Danmark A/S og Trafik- og Byggestyrelsen 2 elbusser, der hurtigoplades ved endestationerne. Busserne idriftsættes på linje 3A, der kører mellem Valbyparken og Nordhavn St. Busserne oplades på 1½-3 minutter ved hver endestation, og kører herefter de ca. 10 km til den næste endestation. Busserne er CO2-neutrale og udleder ingen sundhedsskadelige stoffer. Formålet er at undersøge hvordan sådanne busser kan indpasses i en eksisterende køreplan samt at teste om teknologien er moden til bredere udrulning i den Københavnske bustrafik, så Københavns busser i fremtiden kan blive CO2-neutrale.

Busfremkommelighed for linje 3A

Københavns Kommune har igangsat et projekt, der skal forbedre rejsetiden for passagerer, der benytter linje 3A. Forbedringerne vil øge regulariteten og forbedre rejsetiden i begge retninger med ca. 2 minutter. Det skønnes at forbedringerne vil øge passagertallet årligt med 240.000 passagerer på 3A. Forbedringerne forventes at være færdige i 2018.

Busfremkommelighed for linje 6A på Tagensvej

Københavns Kommune har igangsat et projekt, der skal forbedre rejsetiden for passagerer, der benytter linje 6A. Forbedringerne vil øge regulariteten og forbedre rejsetiden. Det skønnes at forbedringerne vil øge passagertallet årligt med 320.000 passagerer på 6A. Forbedringerne forventes at være færdige i 2020.

Den kvikke vej

Den Kvikke Vej er en strækning mellem Nørreport St. og Ryparken St., hvor der, på en stor del af strækningen, er etableret særlige busbaner i midten af vejen. Busserne kører her uden at blive generet af den øvrige trafik, og samtidig uden at genere biler og cyklister. På den kvikke vej er lyssignalerne intelligente og giver bussen grøn bølge gennem byen. Derfor kan du komme hurtigere gennem byen med bussen. Stoppestederne har busperroner i samme niveau som bussen, så det er nemmere at komme ind i bussen. Fra Nørreport til Ryparken er der busser hvert 2.-3. minut alle hverdage fra morgen til aften. Anlægget stod færdigt i efteråret 2014, to måneder før tidsplanen. Den Kvikke Vej har et samlet budget på 133 mio. kr., der finansieres af Københavns Kommune og Trafik- og Byggestyrelsen.

KIK2 - Kollektiv infrastruktur i København

Der er i 2016 igangsat en analyse, der skal fremlægge konkrete anbefalinger til udbygninger af infrastrukturen. Analyserne skal udarbejdes på baggrund af den tidligere infrastrukturundersøgelse og vil indeholde nye screeninger og forslag til udbygninger. Udbygningerne skal sikre langsigtet god mobilitet, fremkommelighed og mulighed for fortsat befolkningstilvækst – herunder i de nye byudviklingsområder og perspektivområderne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.