Du er her

For kandidater

Den 1. april 2016 trådte en række lovændringer om valg i kraft. Her er de vigtigste tidsfrister ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2017.

Kandidatanmeldelse- og stillerlister

Københavns Kommune har nu modtaget nye blanketter til kandidatanmeldelser og stillerlister fra Indenrigsministeriet.

Der er tale om to forskellige lister til henholdsvis kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Lister til valg til Borgerrepræsentationen udleveres af Københavns Kommune, mens lister til regionsrådsvalget udleveres af Region Hovedstaden. Se kontaktinfo til Region H nedenfor.

Udlevering af kandidatanmeldelser og stillerlister:

Du kan skrive til valg@kff.kk.dk, hvis du ønsker at få lister til kommunalvalget tilsendt. Mailen skal indeholde:

  • Navn på evt. parti
  • Navn på rekvirent
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse

Eller du kan hente listerne på hverdage i tidsrummet 9-15 ved henvendelse i Valgsekretariatet, Københavns Rådhus, 1. sal, vær. 83.

Stillerlisten skal være underskrevet af mindst 150 og højst 300 stillere. Stillerne skal være vælgere i Københavns Kommune. Det sker, at der er stillere, der ikke kan godkendes. Det anbefales derfor, at stillerlisten underskrives af flere end 150 stillere.

OBS: Partier, der blev valgt ind i Borgerrepræsentationen ved sidste valg, og som stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, kan ifølge nye regler anmode om at blive fritaget for at indsamle stillere. Anmodningen indgives på kandidatanmeldelsen.

Frister for indlevering

For partier, der allerede er valgt ind i Borgerrepræsentationen, kan kandidatanmeldelsen med anmodning om fritagelse for kravet om stillere tidligst indleveres tirsdag den 5. september 2017.

Sidste frist for indlevering er tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00.

Indlevering skal ske personligt til Valgsekretariatet, Københavns Rådhus, 1. sal, vær. 83, mandag til fredag i tidsrummet 9-15.

Hvis en kandidatanmeldelse afleveres for sent, vil partiet skulle indsamle underskrifter fra stillere efter gældende regler.

For lokallister og partier, der ikke allerede er valgt til Borgerrepræsentationen, skal kandidatanmeldelse og stillerliste afleveres samlet.

Indlevering kan tidligst ske tirsdag den 19. september 2017. Sidste frist for indlevering er tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00. Hvis en kandidatanmeldelse og stillerliste afleveres for sent, kan de ikke godkendes.

Indlevering skal ske personligt til Valgsekretariatet, Københavns Rådhus, 1. sal, vær. 83, mandag til fredag i tidsrummet 9-15.

Nedenfor finder du en oversigt over de vigtigste ændringer for kandidater ved kommunal- og regionsrådsvalg.

Valg til Region Hovedstaden

Der skal udfyldes særskilte kandidatanmeldelser og stillerlister til valget til regionsrådet.

Region H’s Valgsekretariat kan kontaktes på cen-valg2017@regionh.dk  eller tlf. 3866 5000.

Se også www.regionh.dk/politik1/regionsvalg2017/Sider/default.aspx

Spørgsmål

Valgsekretariatet står selvfølgelig til rådighed, hvis der er spørgsmål. Kontakt os på valg@kff.kk.dk eller tlf. nr. 3366 2611.

VIGTIGE FRISTER:

5. september 2017
Lister, der allerede er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, kan fra denne dato anmode om at blive fritaget for underskrift fra stillere.

19. september 2017
Kandidatlister skal være indleveret senest kl. 12, hvis listen vil fritages for kravet om underskrift fra stillere.

Kandidatlister kan fra denne dato indleveres for lister, der ikke kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.

26. september 2017
Valgsekretariatet skal senest kl. 12 meddele, om en liste kan fritages fra kravet om underskrift fra stillere.

3. oktober 2017
Lister, der ikke kan fritages for krav om underskrift fra stillere, skal indlevere kandidat- og stillerlister med underskrifter senest kl. 12.

6. oktober 2017
Kandidater og stillere skal opfylde valgretsbetingelserne.

7. oktober 2017
Valgsekretariatet skal oplyse om en kandidatlistes mangler.

9. oktober 2017
Senest kl. 12 er der frist for afhjælpning af mangler eller indlevering af ny kandidatliste. Frist for tilbagekaldelse af kandidatliste er også kl. 12, ligesom frist for indgåelse eller tilbagetrækning af liste- eller valgforbund. Endelig frist for opfyldelse af valgretsbetingelserne er kl. 12.

10. oktober 2017
Fra denne dato kan der brevstemmes.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.