Jeg vil gerne bo sammen med andre

Hvis du ønsker fællesskab og relativt lav husleje er kollektiver, bofællesskaber, kollegie- og ungdomsboliger noget du kan overveje.

Du kan også stadig finde klubværelser rundt omkring i København, som minder om kollegiet i boformen. Endeligt er roommating sandsynligvis en måde at finde bolig på, som vil blive mere og mere almindeligt i fremtiden.