INFUSER

INFUSER er en Cleantech-virksomhed med speciale i luftrensningsteknologi og dekontaminerings-teknologi.

INFUSER bidrager både til en attraktiv by, et bedre miljø og virksomheden har ansat langtidsledige i løntilskud som har ledt til fastansættelse. 

INFUSER er en vækst- iværksættervirksomhed, der har formået at tiltrække internationale investeringer (+71 mio.), arbejder med innovative produkter og har etableret samarbejde på tværs af fagfelter. Produktet i sig selv er inden for miljøområdet og består af to helt nye produktprogrammer inden for dekontaminering og forureningsbekæmpelse. Virksomheden har formået at omsætte grundforskning til arbejdspladser og skatteindtægter i København, hvilket beviser at grundforskning godt kan omsættes til en god forretning. Der forventes således en omsætning på 50 mio. kr. i 2016. Samlet omsætning 2014-2015 var på 15. mio. kr.

Virksomheden vil i år åbne centeret, Infuser Cleanlabs, under Københavns Universitet, som vil være et af verdens mest avancerede udviklingslaboratorier indenfor luftkvalitet. 

Opfinderen bag – atmosfærekemikeren Matthew Johnson - fik Københavns Universitets Innovationspris i 2014.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.