Indkomster og skatter

Statistik om bruttoindkomst og skattepligtig indkomst.

I statistikbanken kan du finde forskellige opgørelser over skatepligtig indkomst, bruttoindkomster og skattepligtige personer i København. Statistikken opgøres efter køn, alder og husstands/familietype.

I Statistikbanken er alle opgørelser opgjort på såvel kommuneniveau som på distriktsniveau, dvs. bydele, lokaludvalgsdistrikter med flere.

Gå til statistikbanken

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.