Header menu

Hvis du vil klage

Er du utilfreds med Københavns Kommune, har du mulighed for at klage. Her får du en guide til, hvordan du klager til kommunen.

Hvad kan du klage over?

Vær opmærksom på, der kan være forskellige regler, alt efter hvad du vil klage over. Det kan fx være en afgørelse, den kommunale service, støj, lugt eller støv, en sagsbehandling, personalets opførsel, diskrimination m.fl. 

Står dit klageemne ikke på listen, kan du læse videre her og finde ud af, hvad du så skal gøre.

Hvem skal du klage til?

Når du vil klage, skal du i første omgang henvende dig til den forvaltning, du er utilfreds med. Hvis du har fået noget på skrift, kan du finde kontaktoplysninger og klagevejledning i brevet eller e-mailen. Hvis du har været til møde, kender du adressen. Er du i tvivl om, hvilken forvaltning du skal klage til, kan du læse mere om, hvilke klager de enkelte forvaltninger behandler:

Du kan desuden finde kontaktoplysninger på kommunes afdelinger på kontaktsiden eller ringe til Borgerservice på 3366 3366 og få hjælp til at finde frem til den rette forvaltning eller afdeling.

Hvordan skal du klage?

Der er ingen regler for, hvordan du klager. Du kan klage pr. e-mail, brev, telefon eller ved personlig henvendelse, alt efter hvad der passer dig bedst. Hvis du skriver til os med personlige informationer, fx dit CPR-nummer, kan du gøre det nemt og sikkert via Digital Post. Også selv om din klage ikke indeholder personlige oplysninger, kan du med fordel sende den via Digital Post.

Vil du klage på vegne af en anden?

Hvis du klager på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt. Fuldmagten kan afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen.

Hvilke oplysninger skal klagen indeholde?

Det er vigtigt, at du giver forvaltningen de oplysninger, de skal bruge, for at kunne behandle din klage og svare dig. Hvis du skriver til os med personlige informationer, fx dit CPR-nummer, skal du gøre det sikkert via Digital Post. Oplys altid:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og/eller e-mail
  • Hvilken enhed eller hvilket center, du klager over
  • Hvad du klager over. Jo mere konkret jo bedre
  • Hvad du håber at få ud af din klage. Det ønskede resultat er dog ikke altid en reel mulighed, men hvis forvaltningen kender dine ønsker, kan de lettere forsøge at imødekomme dem

Hvornår får du svar på din klage?

Hvis du har indgivet en skriftlig klage, skal du have en skriftlig tilbagemelding indenfor 10 arbejdsdage - den såkaldte tilbagemeldingsgaranti. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi har færdigbehandlet din klage, men du vil blive oplyst om en eventuelt lovmæssigt fastsat sagsbehandlingsfrist for den type klage, du har indgivet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.