Du er her

Historisk og afsluttet statistik

Her kan du finde afsluttede serier og publikationer og andet historisk statistik.

Arbejdsmarked: Du kan også finde arbejdsmarkedsstatisk under tværgående statistik se f.eks. Orientering.

Ledigheden i København 1997-2009

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger 1997-2004

Befolkiningens relative fordeling efter erhverv i København 1728-2010

Mindre analyser fra 1996 og 2005

Befolkning og fremskrivninger: Find også folketal mv. under tværgående statistik se f.eks. Statistiske Oplysninger.

Befolkningen efter herkomst 1994-2003, udenlandske statsborgere 1998-2002 samt fertilitet efter herkomst 1996-2001

Faktaoversigt over indvandrere og efterkommere 2004 og 2005

Flytninger til og fra København 1997-1998 samt husstandsbaseret flyttestatistik 1999

Levendefødte børn i København 1992-1998

Fertiliteten efter bydele samt Hovedstadsregionen 1992-2004

Fødte børn i ægteskab efter ægteskabets varighed samt erhvervsgruppe 1901

Gifte, fødte og døde i København 1801-1833

Boliger og bygninger: Find også statistik om boliger og bygninger under tværgående statistik f.eks. i publikationen København 1840 til 1940.

Beboelseslejligheder efter bydele 1875-1939

Husstande efter forhus, side- og mellemhus eller baghus samt efter lejlighedernes størrelse og antal tyende og logerende 1880

Kultur: Se tværgående statistik herunder Københavns kulturstatistik 1996

Sociale forhold, sundhed og retsvæsen: Find mere under tværgående statistik.

Sociale forhold i Københavns bydele 1996-2002

Sammenhængende socialstatistik 1995-2001

Forbruget af sundhedsydelser 1998-2000 samt 1994

Trafik: Find mere under tværgående statistik.

Bilbestand 1998-2000

Uddannelse: Find mere under tværgående statistik.

Arbejdsmarked og uddannelse i København samt kvindelige efterkommers beskæftigelse og uddannelse, 2005

Valg: Du kan finde materiale om tidligere valg under tværgående statistik f.eks. Månedsskrift, Orientering mv.

Folketingsvalg 2011, Københavns Storkreds

Øresundsregionen og norden i øvrigt:

København-Øresund, pendling mv.

Tværgående statistik: Her finder du statistik indenfor alle emner, typisk samlet i publikationer.

Statistisk årbog 1919-2005

Statistiks tiårsoversigt 1999-2005

København i tal 1999-2005

Københavnertal 1998-2005

Københavns bydele 2001-2005

Orientering 1984-1999

Statistisk Månedsskrift 1925-1971

Statistiske Oplysninger 1876, 1886-1890, 1896

Analyser og rapporter 2001-2005

Københavns Kommune 1840-1949 og 1940-1955

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.