Fristedet

Fristedet er et botilbud efter Servicelovens § 108. Tilbuddet henvender sig til voksne psykisk syge med et aktivt misbrug.

At bo på Fristedet

Fristedet er et tilbud om varigt ophold i værdige og trygge rammer, hvor der der er den nødvendige rummelighed i forhold til den enkelte beboers særpræg.

Fristedet accepterer, at alkohol og evt. andre euforiserende stoffer fortsat har en stor plads i beboernes liv.

Fristedets indsats tager udgangspunkt i den enkelte brugers situation med henblik på i dialog med brugeren at yde den daglige støtte, således, at brugeren i Fristedet kan opretholde et varigt boforhold og opleve Fristedet som sit hjem.

Fristedet yder støtte til, at brugeren tager ansvar for egne handlinger og i videst muligt omfang tager bestemmelse om eget liv.

Fristedet tilbyder:

  • Ophold i værdige og trygge rammer, hvor der er den nødvendige rummelighed i forhold til den enkelte brugers særpræg
  • Støtte på områder, hvor brugerne er ressourcesvage på grund af psykisk sygdom og misbrug
  • Hjælp til at strukturere en ofte kaotisk hverdag, hjælp i forbindelse med kontakt til sociale myndigheder, sundhedsvæsen og andre offentlige instanser
  • Hjælp til administration af økonomi og medicin - i dialog og samarbejde med den enkelte bruger.

Fysisk rammer

Fristedets værelser er rummelige og vi har en stor fælles stue. Der er adgang med elevator.

Fristedet har 13 boliger